Notariusz – zawód zaufania publicznego

Notariusz Kraków Mateczny

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która jest upoważniona do dokonywania czynności notarialnych. Czynności notarialne to czynności prawne, dokonywane przez notariusza w zakresie jego upoważnień. Czy notariusz Kraków Mateczny musi mieć Polskie obywatelstwo? Jakie egzaminy należy zdać?

Kto może zostać notariuszem?

Aby zostać notariuszem, należy spełnić następujące warunki:

 • mieć obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać wykształcenie wyższe prawnicze,
 • odbyć aplikację notarialną,
 • zdać egzamin notarialny.

Aplikacja notarialna

Aplikacja notarialna trwa trzy lata i składa się z dwóch etapów:

 • pierwszy etap – trwający rok i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • drugi etap – trwający dwa lata i obejmuje praktykę w kancelarii notarialnej.

Egzamin notarialny

Egzamin notarialny składa się z dwóch części:

 • część teoretyczna – obejmuje wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego prywatnego, prawa o notariacie oraz prawa karnego,
 • część praktyczna – obejmuje przygotowanie projektu aktu notarialnego.
Notariusz Kraków Osiedle Podwawelskie

Obowiązki notariusza

Do obowiązków notariusza należy:

 • dokonywanie czynności notarialnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i innych rzeczy,
 • sporządzanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków.

Czynności notarialne

Czynności notarialne można podzielić na:

 • czynności materialno-prawne – są to czynności, które mają bezpośredni wpływ na sytuację prawną stron,
 • czynności formalnoprawne – to czynności, które mają na celu udokumentowanie czynności materialno-prawnych,
 • czynności informacyjne – mają na celu udzielenie informacji o stanie prawnym.

Ile zarabia notariusz Kraków Mateczny?

Średnie zarobki notariusza w Polsce wynoszą około 7400 zł brutto. Wynagrodzenie notariusza zależy od wielu czynników, takich jak doświadczenie, lokalizacja kancelarii, zakres wykonywanych czynności, czy też ilość klientów.

Notariusz Kraków Mateczny to zawód, który wymaga wysokich kwalifikacji i umiejętności. Notariusz Kraków Osiedle Podwawelskie jest osobą zaufania publicznego, która odpowiada za bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Tworzenie stron internetowych Poznań

Tworzenie stron internetowych – od czego zacząć?

W dzisiejszym świecie internet jest nieodłączną częścią naszego życia. Strony internetowe są wykorzystywane przez firmy, instytucje, a nawet osoby prywatne […]