Gospodarka odpadami i jej podstawowe założenia

Odbiór odpadów kujawsko-pomorskie

Każda gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie wywozu odpadów. Czy do jej zadań należy również ich utylizacja? Często spotykamy się z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Do czyich obowiązków należy ich likwidacja? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się więcej na temat gospodarkami odpadami.

Gospodarka odpadami Bydgoszcz – czym jest?

Do działań, które związane są z gospodarką odpadami zalicza się:

 • zbieranie,
 • transport,
 • odzysk,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • nadzór nad wszystkimi wyżej wymienionymi działaniami.

Zasady związane z gospodarką odpadami reguluje ustawa o odpadach i przepisy wykonawcze. Działania związane z tą dziedziną powinny opierać się o zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę o zapobieganiu powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko.

Gospodarka nieruchomościami – najważniejsze założenia

 • wytwórca odpadów zobowiązany jest podejmować takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko;
 • posiadacz odpadów zobowiązany jest do ich prawidłowej segregacji;
 • posiadacz odpadów zobowiązany jest (jeśli jest to możliwe) to poddaniu odpadów do odzysku;
 • odpady, które nie nadają się do odzysku, powinny zostać unieszkodliwione;
 • posiadacz odpadów powinien sporządzać ewidencję odpadów;
 • występuje zakaz zatapiania śmieci na dnie mórz.
Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Dzikie, nielegalne wysypiska śmieci – co z nimi zrobić?

W wielu miejscach spotkać można się z nielegalnymi, dzikimi wysypiskami śmieci. Kto odpowiada za utylizację takich śmieci? Niestety, ale przepisy prawa nie wskazują konkretnie osoby odpowiedzialnej za likwidację takiego miejsca. Zadanie to nie należy ani do gmin ani właściciele prywatnych nieruchomości. Odbiór odpadów kujawsko-pomorskie z takich wysypisk jest wskazana, dlatego za pośrednictwem opłat pobieranych od odpadów za wywóz śmieci, władze mobilizowane są do likwidacji takich miejsc. Każda gmina podejmuje szereg działań, aby zapobiegać powstawaniu takich miejsc. Do tych działań zaliczyć można:

 • regularny odbiór odpadów wielkogabarytowych,
 • otwieranie punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Cięcie wodą

Cięcie wodą – czy jest możliwe?

Co jakiś czas na rynku pojawiają się nowoczesne urządzenia i maszyny. Ich wykorzystanie ma pozytywne znaczenie. Mają one zastosowanie w […]

Sprzedaż pelletu drzewnego

Pellet drzewny – jakie korzyści daje opalanie tym paliwem?

Pellet drzewny to paliwo z biomasy, wytwarzane z trocin, odpadów drewna z tartaku lub kawałków drewna, pochodzących z upraw do […]